uniknij pułapek umów kredytowych

 

Wiele razy w życiu stoimy przed koniecznością zaciągnięcia kredytu na różne cele. Wiemy już, że musimy sprawdzić wiele ofert bankowych, by wybrać taką, która nam najbardziej odpowiada. Ale wciąż nie wszyscy klienci dokładnie analizują wzor umowy kredytowej, którą podpisują. Musimy pamiętać, że podpisując umowę kredytową (i inne dokumenty) potwierdzamy znajomość jej zapisów oraz akceptujemy zawarte w niej warunki. Dlatego tak ważne jest przeczytanie umowy i pełne zrozumienie jej treści przed podpisaniem. Jak uniknąć pułapek podpisując umowę kredytową. Umowa kredytowa wiąże nas na lata, dlatego warto dokładnie przeanalizować zawarte w niej zapisy. Pamiętajmy, że wzor umowy kredytowej zawiera szereg istotnych zapisów, które ustalają stosunki między bankiem a klientem, określa obowiązki stron i wzajemne relacje. Na pewno powinniśmy sprawdzić jak bank ustala oprocentowanie kredytu. Zdarza się, że banki stosują różnego rodzaju promocje polegające na obniżeniu oprocentowania kredytu, aby zachęcić klientów do zaciągnięcia kredytu. Jeżeli oprocentowanie znacznie odbiega od ofert dostępnych na rynku, warto dokładnie przeanalizować zapisy umowy. Zwykle oferty z promocyjnym oprocentowaniem dotyczą tylko pierwszego roku lub dwóch lat od podpisania umowy kredytowej. Po zakończeniu okresu objętego promocją, oprocentowanie wzrasta. Taka informacja musi być zapisana w umowie kredytowej, muszą też być podane zasady ustalania oprocentowania w przyszłości. Obecnie standardem jest, że na oprocentowanie kredytu składa się suma podstawowej stopy rynkowej i marży banku, czyli jego zarobku. Marża banku powinna być określona w umowie kredytowej i powinna być stała. Sprawdź, czy nie ma zapisów mówiących o jej zmianie w przyszłości (dotyczy to często wspomnianych wcześniej promocji oprocentowania). W przypadku kredytu złotowego stopą rynkową jest WIBOR, dla kredytów w Euro EURIBOR, dla dolara i franka szwajcarskiego LIBOR. Przy tak ustalanym oprocentowaniu kredytu masz pewność, że jego zmiana zależy tylko od zmiany stóp rynkowych, a bank nie ma wpływu na zmianę oprocentowania kredytu. Zdarzają się przypadki, kiedy oprocentowanie kredytu uzależnione jest od decyzji zarządu banku. W takim przypadku nigdy nie masz pewności, jak będzie wyglądało oprocentowanie kredytu – może się okazać, że stopy procentowe na rynku maleją, a bank nie zmienia oprocentowania kredytu. Coraz częściej banki nie pobierają prowizji z tytułu udzielonego kredytu. Zamiast tego proponują różnego rodzaju ubezpieczenia. Większość ubezpieczeń nie jest obowiązkowa, ale jeżeli się nie ubezpieczymy, bank może podnieść nam oprocentowanie kredytu. Podobnie będzie jeśli z wcześniej wykupionego ubezpieczenia po pewnym czasie zrezygnujesz. Warto porównać koszty ubezpieczenia w przyszłości, sprawdzić wysokość miesięcznej składki. Może się okazać, że wybrałeś kredyt z atrakcyjnym oprocentowaniem i niską ratą, ale doliczając do niej miesięczną składkę ubezpieczenia okaże się, że oferta jest droższa od konkurencji, która nie wymaga ubezpieczenia.