Tag Archives: ranking

Dla studentów nieoszczędzających

Banki i konta bankowe konta, to już nie tylko wygoda, oszczędności, ale również konieczność. I to nie tylko w sprawach biznesowych, ale także klientów indywidualnych, którzy wprawdzie nie muszą zakładać kont tak jak w przypadku firm, ale założenie konta bankowe znacznie ułatwia im życie. Wybór też nie jest łatwy, ale pomaga w tym ranking kon […]

Za wszystko trzeba zapłacić

Większość z nas, którzy myślą praktycznie o swoich interesach finansowych ma swoje konta osobiste w bankach, na które spływają pieniądze z wynagrodzeń, emerytur i rent, prac zleconych itp. i z których opłacamy później nasze należności. A wybiera je miedzy innymi poprzez ranking kont osobistych. Kont osobistych nie należy mylić z kontami oszczędnościowymi, bowiem na konta […]