PKO BP: jak uzyskać debet?

Debet to ustalona umownie kwota, która jest przypisana do konta bankowego. Bank pozwala klientowi dysponować środkami w ramach przyznanego limitu. Debet jest to pożyczka, którą klient może zaciągać wielokrotnie do wysokości limitu. W jaki sposób można uzyskać debet w PKO BP?

Gdy nagle potrzebujemy zastrzyku gotówki, a nie mamy czasu wnioskować o kredyt, możemy skorzystać z opcji kredytowania dostępnych przy rachunkach bankowych. W ramach konta banki przyznają debet lub kredyt odnawialny, choć nie każdemu. W sytuacji, gdy chcemy skorzystać z debetu, musimy taką opcję zaznaczyć jeszcze na etapie otwierania rachunku. Natomiast, gdy chcemy w ramach konta mieć kredyt odnawialny, musimy podpisać z bankiem odrębną umowę – kredytową.

Jak ustalana jest wysokość debetu?

Wysokość debetu w PKO BP jest ustalana jako średnia miesięcznych wpływów na konto z ostatnich trzech miesięcy. W miesiącu, w którym został otworzony rachunek, dostępne saldo debetowe wynosi 0 zł, natomiast po otwarciu rachunku systematycznie jest zwiększane:

  • w drugim miesiącu – wysokość salda debetowego równa się sumie systematycznych wpływów z poprzedniego miesiąca,
  • w trzecim miesiącu – wysokość salda debetowego równa się średnim miesięcznym wpływom z dwóch poprzednich miesięcy,
  • w czwartym i kolejnym miesiącu – wysokość salda debetowego jest wyliczana jako średnia miesięcznych wpływów z ostatnich 3 miesięcy.

Komu może zostać przyznany debet?

Z linii debetowej w PKO BP może korzystać każdy pełnoletni posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, ale tylko w przypadku, gdy nie zawarł on umowy o kredyt odnawialny. Wykorzystany w całości lub częściowo debet powinien być spłacony przez klienta w terminie 30 dni od dnia jego powstania.

W okresie korzystania z dopuszczalnego salda debetowego każdy wpływ środków finansowych na rachunek w pierwszej kolejności jest traktowany jako spłata debetu.

Saldo debetu

W PKO BP maksymalna wysokość salda debetowego dla rachunków otwieranych w tym banku wynosi:

  • dla kont: PKO Konto za Zero, PKO Konto bez Granic, PKO Konto Pogodne, Superkonto Oszczędne – 1000zł
  • dla konta PKO Konto dla Młodych – 500 zł.

Ile kosztuje debet?

Klienci korzystający z salda debetowego zyskują możliwość pożyczenia gotówki bez zbędnych formalności na dowolny cel. Debet w PKO BP jest przyznawany bezpłatnie, tzn. że klient nie ponosi żadnych opłat z tytułu jego posiadania. Koszty wynikające z jego obsługi pojawiają się tylko wtedy, gdy skorzystamy z pieniędzy przyznanych w ramach debetu. Debet jest automatycznie odnawiany w sytuacji, gdy posiadacz dokona spłaty pożyczonych pieniędzy.