Jak cofnąć przelew w ING?

Błędnie zlecony przelew może stanowić dla klienta poważny problem. Na szczęście realizowane przekazy są zabezpieczane standardową numeracją rachunków bankowych, co zmniejsza ryzyko pomyłki. W jaki sposób wycofać błędny przelew w ING Banku Śląskim?

Wypełniając formularz przelewu, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na numer rachunku odbiorcy przekazu. Pierwsze dwie cyfry tego numeru stanowią tzw. sumę kontrolną. W sytuacji, gdy popełnimy błąd przy wpisywaniu tych danych, system banku będzie w stanie wychwycić naszą pomyłkę. Jeśli przelew zlecamy poprzez bankowość internetową lub mobilną, w przypadku błędu system poinformuje nas o tym, że dane odbiorcy są nieprawidłowe i przekaz zostanie odrzucony.

Błędny przelew to duży problem

Gorzej sytuacja wygląda, gdy okaże się, że błędnie wpisany numer konta rzeczywiście istnieje, jednak nie należy do osoby, do której wysyłaliśmy środki finansowe. Takiego przelewu na ogół nie da się już cofnąć. Jedyna szansa dla klienta błędnego przekazu to czas, w którym przelew jest zawieszony na liście operacji oczekujących, wtedy jeszcze samodzielnie możemy wycofać zlecenie. Przelew może być anulowany do momentu, gdy czeka na najbliższą sesje Elixir, tzn. do czasu przebywania w banku. Gdy pojawi się u klienta komunikat o tym, iż transfer opuścił już bank, nie ma możliwości wycofania przelewu.

Czy w ING można wycofać przelew?

W banku ING nie ma możliwości wycofania błędnie zleconego przelewu.

W przypadku takiego pomyłkowego zlecenia klient ma prawo zgłosić reklamację. Może to zrobić za pośrednictwem systemu elektronicznego. W ING w serwisie internetowym istnieje możliwość edycji lub usunięcia przelewów z przyszłą datą realizacji. W celu dokonania takich czynności należy:

  1. wejść do zakładki “Zaplanowane”
  2. wybrać “Nadchodzące”
  3. dokonać zaplanowanych modyfikacji, np. zmiany terminu lub usunięcia przelewu.

Jak ustrzec się przed pomyłką?

Ustawa o usługach płatniczych mówi, że w sytuacji, gdy klient poda prawidłowy numer rachunku bankowego, bank nie ma obowiązku sprawdzania zgodności pozostałych danych. W związku z tym przed ostatecznym wysłaniem przekazu powinniśmy dokładnie i kilkakrotnie sprawdzić prawidłowość wszystkich zawartych w formularzu danych. Ustawa bankowa stanowi także, że gdy doszło do pomyłki przy zlecaniu przelewu, bank ma obowiązek podjąć działania w celu odzyskania kwoty transakcji. Dodatkowo osoba, która otrzymała środki z błędnego przelewu, powinna je zwrócić, ponieważ w innym przypadku grozi jej odpowiedzialność karna za bezpodstawne wzbogacenie.