Czy urząd miasta może wejść na konto dłużnika?

Jeśli sądzicie, że tylko komornik ma prawo zablokować wasze pieniądze na rachunku bankowym, jesteście w błędzie. Okazuje się, że jest wiele różnych instytucji, które mogą to zrobić. Czy zatem urząd miasta może również wejść na konto dłużnika?

Dłużnik nie może czuć się bezpieczny, trzymając pieniądze w banku, ponieważ w pewnych sytuacjach instytucja finansowa będzie miała wręcz obowiązek zablokować takie środki. Warto wiedzieć, że nie zawsze chodzi o duże długi, czasami wystarczy nawet niezapłacony mandat.

Kto może zablokować konto?

W Polsce wiele instytucji ma prawo zwrócić się do banku o zablokowanie konta dłużnika tytułem egzekucji komorniczej. Najczęściej na myśl przychodzi wtedy właśnie komornik, ale nie tylko on ma do tego prawo. Warto wiedzieć, że urząd miasta także, jeśli dysponuje odpowiednim wyrokiem sądu, może zażądać od banku blokady środków dłużnika. Podobnie może postąpić na przykład urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, izba celna itd. Wszystko to jest możliwe na podstawie Ustawy z 17 czerwca 1966 roku, która dotyczy postępowania egzekucyjnego w administracji oraz na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego. Dzięki tym zapisom można zablokować rachunki bankowe klientów, jeśli toczy się wobec nich postępowanie komornicze. Należy jednak podkreślić, że bank blokuje konto tylko na wniosek odpowiedniej instytucji. Co ciekawe, bank nie ma żadnego obowiązku informować o takiej blokadzie rachunku klienta.

Jak odblokować rachunek bankowy?

Skoro następuje blokada konta, musi istnieć również sposób na jego odblokowanie. Łatwo się domyślić, że skutecznym rozwiązaniem będzie po prostu spłacenie długu. Oczywiście należy to zrobić w instytucji, wobec której dłużnik ma zobowiązanie. Dopiero potem owa instytucja przekazuje do banku informację, że konto można odblokować. Sam właściciel rachunku nic tu nie zdziała nawet, jeśli przedstawi w banku dowód wpłaty pieniędzy na poczet zadłużenia.

Czy bank zablokuje wszystkie pieniądze na koncie?

Na szczęście dla właściciela rachunku nie ma takiej możliwości, żeby bank zajął całą kwotę na koncie. Niestety tyle w teorii, bo w praktyce bywa z tym różnie. W każdym razie zgodnie z art. 54 Prawa bankowego z 29 sierpnia 1997 roku są wolne od zajęć do wysokości trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Bank powinien również zablokować tylko kwotę zasądzoną, na której ciąży egzekucja komornicza. Niestety banki nie zawsze tego przestrzegają, na co zwracała już uwagę KNF.